Prosjekt til fordypning (PTF)

Halvårsvurdering - PTF

Mappen din i "Prosjekt til fordypning" skal presenteres og innleveres til halvårsvurdering tirsdag 10.januar.
Presentasjonen starter kl.0830 i blomst verksted. Du velger selv hvordan du vil presentere din mappe, men det skal være digitalt
Du skal ha gjennomført to av dine valgte kompetansemål

Mappen skal inneholde:
* Innholdsfortegnelse
* Innledning - hva inneholder mappen din
* Teoridelen - Aktuelt lærestoff
* Planleging av arbeidsprosessen - Idéutvikling, utføring av kompetansemålene
* Produksjon - gjennomføring av planlagt arbeid
* Refleksjon og Vurdering - Si noe om: Hvordan, hva, hvorfor du har gjort dine valg gjennom oppgaven.
* Læring
* Kildehenvisning - skal også være med under aktuelt lærestoff i teoridelen------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Praksisperioder vg2 Blomsterdekoratørfag skoleåret 2011/12

Tirsdag 6.september
Fredag 9.september

Tirsdag 20.september
Tirsdag 27.september

Tirsdag 18.oktober
Tirsdag 25.oktober

Tirsdag 8.november
Tirsdag 15.november

Hele uke 48 og 49:
f.o.m mandag 28.november – t.o.m fredag 2.desember
f.o.m mandag 5.desember – t.o.m fredag 9.desember


Læreplan blomsterdekoratørfaget vg3/opplæring i bedrift

Ingen kommentarer: